Ψυχοθεραπεία σε σπουδαστές μεταπτυχιακών προγραμμάτων συμβουλευτικής ψυχολογίας & ψυχοθεραπείας

Το Ψ-Δίκτυο ξεκινάει μία νέα υπηρεσία η οποία θα απευθύνεται σε σπουδαστές μεταπτυχιακών προγραμμάτων συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας. Κατόπιν συνεργασίας με ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δύναται να παρέχει  χαμηλού κόστους συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές των εν λόγω προγραμμάτων. Το κόστος για κάθε συνεδρία ανέρχεται στα 35 ευρώ.Στόχος αυτής της νέας υπηρεσίας είναι να καλύψει ένα ελάχιστο αριθμό 40 ωρών από την προσωπική θεραπεία των σπουδαστών, που απαιτούνται στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές των συμβεβλημένων εκπαιδευτικών οργανισμών, θα μπορούν να επιλέξουν έναν θεραπευτή του Ψ-Δικτύου βάσει της περιοχής, της ειδικότητας/προσέγγισης, καθώς και της διαθεσιμότητάς του για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Με την ολοκλήρωση του θεραπευτικού συμβολαίου, ο σπουδαστής μετά από αίτημά του, θα μπορεί να λάβει βεβαίωση παροχής προσωπικής θεραπείας από τον θεραπευτή του, ανάλογα με τις ώρες που έχουν συμπληρωθεί.

Άλλες υπηρεσίες: