Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επιστημονικά τεκμηριωμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός αφορά στη συμβουλευτική υποστήριξης μαθητών και ενήλικων που αναζητούν την κατάλληλη για αυτούς επαγγελματική ταυτότητα και πορεία.

Ο στόχος της Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό είναι να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού του. Αυτό ενισχύεται μέσω της χρήσης εξειδικευμένων, έγκυρων και σταθμισμένων ερωτηματολογίων, τα οποία επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να συνειδητοποιήσει τα δυνατά του σημεία, τις επαγγελματικές του αξίες, καθώς και να αποσαφηνίσει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και φιλοδοξίες. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή.

Η διαδικασία της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας. Οι έφηβοι και νέοι ενήλικες ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε μια περίοδο της ζωής τους, κατά την οποία καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αντίστοιχα, οι ενήλικες που βρίσκονται σε εργασιακή μετάβαση (αλλάζουν ή αναζητούν εργασία) υποστηρίζονται στο να βελτιώσουν τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας τους, μέσω ενός «καλού» βιογραφικού σημειώματος και κατάλληλης προετοιμασίας για τη συνέντευξη επιλογής.