Ψυχοδιαγνωστικη Αξιολόγηση

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η διαδικασία της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού και τη χορήγηση ψυχομετρικών/ψυχοδιαγνωστικών δοκιμασιών. Οι ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες αποτελούν επιστημονικό εργαλείο και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για:

  • τον έγκαιρο εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών.
  • τον τρόπο οργάνωσης της προσωπικότητας και τα πρότυπα συμπεριφοράς παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
  • τη διερεύνηση των νοητικών και συναισθηματικών λειτουργιών και ελλείψεων.
  • τη διάγνωση παθολογικών στοιχείων της προσωπικότητας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών συμβάλλουν στην επιλογή κατάλληλων παρεμβάσεων στο οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον, στη δημιουργία ενός θεραπευτικού πλάνου προσαρμοσμένου στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου, καθώς και στην επανεκτίμηση της πορείας και εξέλιξης του.

Η ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιείται σε 2 έως 3 συναντήσεις. Εάν κριθεί απαραίτητο προτείνεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.