Εποπτεία σε Σπουδαστές Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας

Η υπηρεσία εποπτείας απευθύνεται σε σπουδαστές μεταπτυχιακών προγραμμάτων συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας. Κατόπιν συνεργασίας με ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, το Ψ- Δίκτυο δύναται να παρέχει χαμηλού κόστους εποπτεία στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το κόστος για κάθε συνεδρία εποπτείας ανέρχεται στα 35 ευρώ. Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να καλύψει ένα ελάχιστο αριθμό 40 ωρών από την εποπτεία των σπουδαστών που απαιτούνται στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές των συμβεβλημένων εκπαιδευτικών οργανισμών, θα μπορούν να επιλέξουν έναν Επόπτη του Ψ-Δικτύου βάσει της περιοχής, της ειδικότητας/προσέγγισης, καθώς και της διαθεσιμότητάς του για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Με την ολοκλήρωση του εποπτικού συμβολαίου, ο σπουδαστής μετά από αίτημά του, θα μπορεί να λάβει βεβαίωση παροχής εποπτείας από τον επόπτη του, ανάλογα με τις ώρες που έχουν συμπληρωθεί.