ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η θεραπεία που προσφέρεται είναι βραχείας μορφής (κατά μέσο όρο) με στόχο την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ατόμων που την έχουν ανάγκη.

Το κόστος της συνάντησης κυμαίνεται από 10-35 ευρώ ανάλογα με την υπηρεσία και την οικονομική δυνατότητα του κάθε θεραπευόμενου.