ζευγάρια

 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, διαζύγιο, διαπροσωπικές σχέσεις, κατάθλιψη, σεξουαλικότητα, συμβουλευτική γονέων & οικογένειας, συναισθηματικές δυσκολίες
 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, βελτίωση επικοινωνίας, διαπροσωπικές σχέσεις, διαφυλικές σχέσεις, εικόνα εαυτού, κατάθλιψη, μετατραυματικό stress, συμβουλευτική γονέων & οικογένειας
 • Θέματα:
  άγχος, διαζύγιο, διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση επαγγελματικών δυσκολιών, δυσκολίες αντιμετώπισης της καθημερινότητας, κατάθλιψη, συμβουλευτική μέσω χρήσης του κινηματογράφου, χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, διαζύγιο, διαπροσωπικές σχέσεις, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κατάθλιψη, συμβουλευτική γονέων & οικογένειας, συναισθηματικές δυσκολίες, φοβίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, κατάθλιψη, προβλήματα σχέσεων, συναισθηματικές δυσκολίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Θέματα:
  άγχος, διαζύγιο, διαχείριση επαγγελματικών δυσκολιών, δυσκολίες αντιμετώπισης της καθημερινότητας, συμβουλευτική γονέων & οικογένειας, χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Θέματα:
  άγχος, βελτίωση επικοινωνίας, διαπροσωπικές σχέσεις, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, προσωπική ανάπτυξη, συναισθηματικές δυσκολίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Θέματα:
  άγχος, διατροφικές διαταραχές, διαχείριση κρίσεων, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, προβλήματα σχέσεων, προσωπική ανάπτυξη, συμβουλευτική γονέων & οικογένειας, συναισθηματικές δυσκολίες
 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις, διατροφικές διαταραχές, εφηβικά θέματα, κατάθλιψη, συμπεριφορικές δυσκολίες, συναισθηματικές δυσκολίες