Ψυχιατρικές Υπηρεσίες

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε  ενήλικες. Το κόστος για την ψυχιατρική υπηρεσία ορίζεται στα 25 ευρώ ανά συνεδρία.

Ψυχιατρική Αξιολόγηση/Διάγνωση: Για την ψυχιατρική αξιολόγηση/διάγνωση δίνονται από 1 έως 3 συνεδρίες. Εάν κριθεί απαραίτητο από την κλινική αξιολόγηση του θεραπευόμενου γίνεται παραπομπή από τον ψυχίατρο σε ψυχοθεραπευτή-συνεργάτη του Ψ-Δικτύου, για παράλληλη ή μεμονωμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.

Η φαρμακευτική θεραπεία απαιτεί 1 έως 2 συνεδρίες ανά μήνα, για διάστημα που διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Το μέγιστο καλυπτόμενο διάστημα από τις υπηρεσίες του Ψ-Δικτύου είναι 12 συνεδρίες, με δυνατότητα ανανέωσης, κατά περίπτωση, για έναν επιπλέον κύκλο 12 συνεδριών.