έφηβοι (16-18 ετών)

 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, βελτίωση επικοινωνίας, διαπροσωπικές σχέσεις, διαφυλικές σχέσεις, εικόνα εαυτού, κατάθλιψη, μετατραυματικό stress, συμβουλευτική γονέων & οικογένειας
 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις, προσωπική ανάπτυξη, σεξουαλικότητα
 • Θέματα:
  άγχος, διαπροσωπικές σχέσεις, επίλυση συγκρούσεων, εφηβικά θέματα, κατάθλιψη, συναισθηματικές δυσκολίες
 • Θέματα:
  άγχος, αγχώδεις διαταραχές, διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση κρίσεων, εφηβικά θέματα, προσωπική ανάπτυξη, συμβουλευτική γονέων & οικογένειας
 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, βελτίωση επικοινωνίας, διαζύγιο, διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση αλλαγών, δυσκολίες αντιμετώπισης της καθημερινότητας, ενδυνάμωση φροντιστών, επίλυση συγκρούσεων, εφηβικά θέματα, προβλήματα σχέσεων, προσωπική ανάπτυξη, συμβουλευτική γονέων & οικογένειας, συναισθηματικές δυσκολίες
 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις, εφηβικά θέματα, κατάθλιψη, συναισθηματικές δυσκολίες, σχολικός εκφοβισμός
 • Θέματα:
  άγχος, αγχώδεις διαταραχές, απώλεια & πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση κρίσεων, κατάθλιψη, προσωπική ανάπτυξη, συμβουλευτική γονέων & οικογένειας
 • Θέματα:
  άγχος, απώλεια & πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις, κατάθλιψη, προσωπική ανάπτυξη, σεξουαλικότητα, χρόνιες παθήσεις
 • Θέματα:
  άγχος, αγχώδεις διαταραχές, βελτίωση επικοινωνίας, διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση αλλαγών, εικόνα εαυτού, επίλυση συγκρούσεων, κρίσεις πανικού, σεξουαλικά προβλήματα, συναισθηματικές δυσκολίες
 • Θέματα:
  αγχώδεις διαταραχές, απώλεια & πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση κρίσεων, εικόνα εαυτού, έμμονες ιδέες, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, προσωπική ανάπτυξη, φοβίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χρόνιες παθήσεις, ψυχοσωματικά συμπτώματα

Σελίδες