Το Ψ-Δίκτυο στηρίζει τα παιδιά και τους εφήβους

 Ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που έχουν διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ., δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία), διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, καθώς και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
Ύστερα από μια πρώτη συνέντευξη με τους γονείς για την αξιολόγηση της δυσκολίας, ξεκινά μια σειρά συνεδριών όπου το παιδί/έφηβος παρακολουθείται 2 φορές την εβδομάδα για 2 κύκλους με τον ειδικό. Οκάθε κύκλος περιλαμβάνει 24  συνεδρίες.

Συστήνεται κατά τη διάρκεια της ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης οι γονείς ή ο γονέας/κηδεμόνας να παρακολουθεί πρόγραμμα συμβουλευτικής.

Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων

Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την ανάπτυξή τους, την απόδοσή τους στο σχολείο ή τη συμπεριφορά και την ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ύστερα από μια πρώτη συνέντευξη με τους γονείς για την αξιολόγηση του προβλήματος, ξεκινά μια σειρά συνεδριών όπου το παιδί συναντιέται εβδομαδιαίως για 12 φορές με τον ψυχολόγο. Στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, μέσω του παιχνιδιού, της τέχνης και της συζήτησης, το παιδί με τη βοήθεια του θεραπευτή ανακαλύπτει τον εαυτό του και μαθαίνει νέους τρόπους διαχείρισης των προκλήσεων που προκύπτουν στην καθημερινότητα. Στο πλαίσιο ενός κύκλου συμβουλευτικής/ψυχοθεραπείας παιδιού ή εφήβου, πραγματοποιούνται και δύο επικουρικές συναντήσεις με τους γονείς, πέραν της αρχικής συνέντευξης. 
Στην περίπτωση των εφήβων, οι συναντήσεις με τους γονείς είναι προαιρετικές αλλά η συγκατάθεσή τους κρίνεται απαραίτητη.