ενδυνάμωση φροντιστών

ενδυνάμωση φροντιστών ατόμων με σοβαρή ψυχοπαθολογία (στο φάσμα των ψυχώσεων)