Η Τάνια Μπαγέρη γράφει στις 'Ψυχολογικές Γνώμες'

Η Τάνια Μπαγέρη, συμβουλευτική ψυχολόγος, παρουσιάζει στο ηλεκτρονικό περιοδικό 'Ψυχολογικές Γνώμες', www.psychological-opinions.gr το Ψ-Δίκτυο. Διαβάστε το άρθρο εδώ.