Παναγιώτα Καπράλου

Η Καπράλου Παναγιώτα είναι πιστοποιημένη Ψυχοθεραπεύτρια - Δραματοθεραπεύτρια, συνιδρύτρια του Κέντρου Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής Psychotherapy Home. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Δραματοθεραπευτών & Παιγνιοθεραπευτών (ΠΕΕΔΠ). Έχει εκπαιδευτεί στην Δραματοθεραπεία στο Ψυχοθεραπευτικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο "Έρμα" και πληροί τα κριτήρια του Ψυχοθεραπευτή όπως ορίζονται από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.) και από την European Association of Psychotherapists (E.A.P.).Παρέχει ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία (δια ζώσης & διαδικτυακά) σε ενήλικες και εφήβους καθώς και εκπαιδευτικά & βιωματικά σεμινάρια. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων με θέματα όπως το τραύμα, η κατευθυντική και μη κατευθυντική παιγνιοθεραπεία, η παιδική μοναξιά, η γονεϊκότητα, η ψυχοθεραπευτική εργασία με μειονότητες σε διαπολιτισμικό πλαίσιο, η ταυτότητα φύλου, η ομαδικθή ψυχοθεραπεία κ.α. Εκπαιδεύεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στην σχολή της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, με στόχο την προσβασιμότητα της ψυχοθεραπείας στα κωφά άτομα. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την Συνύπαρξη, Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ψυχικής Υποστήριξης και Πολιτισμού, παρέχοντας συνεδρίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τέλος, διατελεί γραμματέας της ΠΕΕΔΠ. 

Διεύθυνση: 

Ριζάρη 17 Αθήνα, 116 34 (πλησίον μετρό Ευαγγελισμού)

Τηλ: 

6976582629

Email: