Βιωματικό Σεμινάριο με τον συνεργάτη Γιώργο Μπρεκουλάκη