Ανακοίνωση του Ψ-Δικτύου στον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων

 Το Δίκτυο των Ελλήνων Συμβουλευτικών Ψυχολόγων του Τμήματος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων αναγνώρισε το ''Ψ-Δικτυο'' ως μια σημαντική πρωτοβουλία των Ψυχολόγων στην Ελλάδα, στο newsletter (15/4/2013) που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του BPS (για να το δείτε, πατήστε εδώ) και διανέμεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του παγκοσμίως.

"Ψ-Network, a network of psychologists in private practice, was founded in January 2013 for the purposes of offering low cost counselling and psychotherapy to the increasing number of financially disadvantaged Greek citizens. The Chartered Counselling Psychologists and members of our Network Anna Kourti, Foteini Mavromati, Tania Bagieri and Margarita Peteinaki are amongst the founding members of the Ψ-Network"

Το "Ψ-Δίκτυο" είναι ένα δίκτυο ιδιωτών ψυχολόγων, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 με σκοπό να προσφέρει χαμηλού κόστους συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία στον αυξανόμενο αριθμό των οικονομικά ασθενών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα. Ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του Ψ-Δικτύου, ανήκουν  οι Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι Άννα Κούρτη, Φωτεινή Μαυρομάτη, Τάνια Μπαγέρη και Μαργαρίτα Πετεινάκη, οι οποίες είναι μέλη του Τμήματος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων.