ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ Ψ-ΔΙΚΤΥΟΥ

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με το Ψ-Δίκτυο, χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ο κάθε επαγγελματίας λειτουργεί ανεξάρτητα και στο χώρο του καθώς και ότι προσφέρει το ελάχιστο δύο συνεδρίες την εβδομάδα.

Κριτήρια Συνεργασίας για Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές & Συμβούλους Ψυχικής Υγείας:

 •     Πτυχίο Ψυχολογίας
 •     Εξειδίκευση στη συμβουλευτική ή/και στη ψυχοθεραπεία
 •     Συμμετοχή σε επαγγελματικό σύλλογο
 •     Συμμετοχή σε ατομική ή ομαδική κλινική εποπτεία
 •     Προσωπική ατομική ή/και ομαδικη θεραπεία
 •     Έναρξη επαγγέλματος
 •     Επαγγελματική στέγη
 •     Τουλάχιστον 3ετή κλινική εμπειρία μετά το τέλος της θεραπευτικής εκπαίδευσης
 •     Αποστολή βιογραφικού

 

Κριτήρια Συνεργασίας για λοιπούς Συνεργάτες:

 •     Τίτλοι σπουδών
 •     Συμμετοχή σε Επαγγελματικό Σύλλογο
 •     Συμμετοχή σε ατομική ή ομαδική κλινική εποπτεία
 •     Έναρξη Επαγγέλματος
 •     Επαγγελματική Στέγη
 •     Τουλάχιστον 3ετή κλινική εμπειρία μετά τη λήξη της εκπαίδευσης
 •     Προσωπική ατομική ή/και ομαδική θεραπεία 

Κάποια συγκεκριμένα κριτήρια είναι ενδεικτικά και για κάθε υποψήφιο συνεργάτη θα  λαμβάνεται σημαντικά υπ'όψιν και η ατομική συνέντευξη. Παρακαλούμε, προσαρμόστε το βιογραφικό σας ώστε να είναι εμφανή τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ορίσουμε μια πρώτη συνέντευξη.