ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το «Ψ- Δίκτυο- Πρόσβαση στη Στήριξη» είναι ένα κοινωφελές Σωματείο με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσω παροχής ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών βραχείας διάρκειας σε αδύναμες οικονομικά ομάδες όπως για παράδειγμα σε χαμηλόμισθους, φοιτητές, ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχους, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και άλλους. Το Σωματείο μας αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους) εκπαιδευμένους σε διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.

Κοινός μας στόχος στο Ψ- Δίκτυο είναι να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιλογής θεραπευτή στη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί, με χαμηλό οικονομικό αντίτιμο, σε όσους τις χρειάζονται. Για αυτόν τον λόγο, επιλέγουμε άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι μοιράζονται το όραμά μας για προσφορά και αλληλεγγύη και τους στηρίζουμε στο έργο τους με κοινές διαδικασίες , δραστηριότητες, συστηματική επαφή μεταξύ των μελών μας και συνεχή αξιολόγηση.

Ιστορία του Ψ- Δικτύου.

Τον Σεπτέμβριο του 2012, μεσούσης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε μία ένωση προσώπων με την μορφή ενός άτυπου δικτύου που περιελάμβανε Ψυχολόγους διαφόρων εξειδικεύσεων με άρτια εκπαίδευση και επαρκή κλινική εμπειρία για την κάλυψη πληθώρας αναγκών σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Το 2018, το Ψ- Δίκτυο έχοντας διαγράψει μια επιτυχή σταθερή πορεία έκανε την μετάβαση στο στάδιο της σύστασης ενός φορέα με νομική υπόσταση προκειμένου να ανταποκριθεί στην καλύτερη οργάνωση και εξάπλωση του δικτύου, την διεύρυνση των σκοπών, της δράσης και των παροχών και την επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής προσφοράς από έγκριτους επιστήμονες της ψυχικής υγείας προς το κοινωνικό σύνολο.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, είναι πενταμελές και στην παρούσα φάση απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα:
Πρόεδρος: Γιώργος Μπρεκουλάκης
Αντιπρόεδρος: Μάγδα Χατζηδημήτρη
Γραμματέας: Μαργαρίτα Πετεινάκη
Ταμίας: Ιουλία Παπάζογλου
Μέλος: Φωτεινή Μαυρομάτη

Περισσότερα για τη λειτουργία του Σωματείου μας μπορείτε να διαβάσετε στο Καταστατικό Λειτουργίας του.