έφηβοι (16-18 ετών)

  • Θέματα:
    άγχος, διαπροσωπικές σχέσεις, επίλυση συγκρούσεων, συναισθηματικές δυσκολίες, κατάθλιψη